شرکت فرش ماشینی زرگرزاده کاشان

شرکت فرش زرگرزاده کاشان از سال 1389 آغاز به کار کرده است و در ابتدا فقط با یک شرکت به نام خاطره کویر کاشان قرار داد همکاری بسته و مشول به کار و جذب مشتری خانگی نموده است و پس از گذشت یکسال به مشتریان عمده در استان های مجاور نموده است ، تا فروش خود را به حد اعلاء برساند و سپس اقدام به جذب نیرو کردیم تا فعالیت کاری خود را گسترش دهیم و اکنون پس از گذشت 10 سال موفق به ثبت برند زرگرزاده کرده ایم و مشتریانی از خارج از کشور و مشتریان در جای جای ایران داریم که با آنها در تعامل هستیم و با لطف خدا و تلاش پرسنل توانستیم فرش های خود را از 1200 به 1500 و 1600 و1000 شانه و 700 شانه با تراکم 2550 و تراکم 3000 افزایش دهیم و با شرکت های معتبر نیز اقدام به عقد قرار داد کرده ایم و چشم انداز ما در سال های جدید این است که بتوانیم برند زرگرزاده را تا مرزهای دور و داخلی کشور مطرح کنیم و بتوانیم در امر تولید وارد شویم.